Sağlık Çalışanları 16 kat daha fazla stres yaşıyor

Sağlık Çalışanları 16 kat daha fazla stres yaşıyor Sağlık Çalışanları 16 kat daha fazla stres yaşıyor

Sağlık alanında ortaya çıkan şiddet, diğer iş yerlerine göre oldukça fazladır ve daha az kayda alınmaktadır. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete ilişkin yurt dışı ve yurt içinde birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmalardan elde edilen bulguların az oranda bildirildiği, sadece yaralanma gibi ciddi olayların şiddet olarak algılandığı, diğerlerinin bildirilmediği çalışmalarda öne çıkmıştır.
Sağlık çalışanları, diğer iş kollarında çalışanlara göre 16 kat daha fazla strese maruz kalıyor. Fiziksel şiddet ve darb yüksek oranlarda. Psikolojik  şiddet ise fiziksel şiddetin çok üzerinde. Psikolojik şiddet hasta ve yakınları tarafından en çok sözel hakaret tarzında şekilleniyor. Olayın merkezinde hasta ve hastalığın olması çoğu zaman şiddete tepki gösterilmemesine neden oluyor. Yapılan araştırmalar özellikle medya tarafından işlenen olumuz sağlık haberlerinin, sağlık çalışanlarının fiziksel ve sözel şiddete maruz kalmasına neden olduğunu göstermekte. Medya da ortaya konan çok istisnai tedavi hatalarının, acaba bizim hastamızda da mı hata yapılacak endişesi uyandırıyor. Bu ise şiddetin tetikleyicisi olmakta.
Yapılan araştırmalar, fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının muhataplarının hastalar olması nedeniyle çoğu zaman hukuka yansımadığını gösteriyor. Bu durumu mevcut iş yoğunluğu içinde birde mahkemelerle uğraşılmak istenmemesi de etkiliyor.
Ülkemizde en sık pratisyen hekimler ve hemşireler şiddete maruz kalmaktadır.sağlık çalışanlarının yarısı, yılda 1-5 kez olmak üzere şiddete maruz kaldıklarını ifade etmektedir. Bayan çalışanlar daha çok şiddetle karşılaşıyor. Yapılan istatistiki çalışmalara göre sözel şiddet %73, fiziksel şiddet ve darb ise %12 civarında. Şiddet esnasında silah kullanılması ise binde 3 civarlarında. Önemli bir noktada; şiddete maruz kalanların %70 i yardım alamıyor.
Acil servislerde durum daha da vahim. İzmirde yapılan bir araştırmaya göre acil servislerde çalışanların %99 u sözel şiddete, %20 sinin ise fiziksel şiddete uğradıklarını ifade ediyorlar. Adana da yapılan bir diğer araştırma da ise acil çalışanlarının her nöbetlerinde en az bir defa sözel saldırıya maruz kaldıklarını bildirmektedirler. Tablo diğer ülkelerde örneğin Kanada ve İngiltere de de çok farklı değil.
KANADA
En çok şiddet uygulama acil serviste gerçeklemiştir
Şiddete uğrama sıklığı %60
Sözel istismar %76
Fiziksel tehdit veya saldırı %86
şiddette uğramalarından dolayı hastalardan korkanlar %73
iş doyumunda azalma %74
uğradığı şiddeti rapor edenler %67.
Bu ülkede bir çok sağlık çalışanı acil servislerde çalışmayı istemiyor. Hatta hiç de azımsanmayacak bir çoğunluk sağlık alanı dışında başka bir işe geçmeyi düşünüyor.  Bu nedenle bazı sağlık işletmeleri acil görevlilerine zamlı ücretler ödüyor.
İNGİLTERE
hastalar tarafından davranışsal tehdit alanlar %23
hasta yakınları tarafından davranışsal tehdit alanlar %15,5
fiziksel saldırı oranı %20
Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Sorunlar
Şiddete uğrayanların %25’inin şiddet olayı sonrasındaki ilk mesailerinde kötü performans gösterdikleri, %24’ünün ilk bir haftasında kötü performans gösterdikleri, ilerleyen zamanlarda da %19 unun performansının etkilendiği gösterilmiştir. Yaşanan şiddet olayı sonrasında %73’ünün hastalarından korktukları, %24’ünün hastaların şiddetinden korktukları, %35’inin hastaları “potansiyel şiddet gösteren” olarak gördükleri bildirilmiştir
Yapılan çalışmalarda şiddete uğrayanlarda şiddetin psikolojik etkileri gösterilmiştir. Şaşkınlık, kızgınlık, çaresizlik, korku, tükenmişlik, güven kaybı, kendini suçlama gibi farklı duygulara neden olduğu belirtilmiştir. Ayrıca özellikle fiziksel şiddete uğrayan çalışanlarda, travma sonrası stres bozukluğu gelişebileceğine değinilmiştir. Çalışmalarda saptanan bir diğer sonuç, şiddete uğrayan sağlık çalışanının, diğer hastalara sunduğu hizmet kalitesinin dolaylı olarak düşmesidir.
Türkiye’de 2006 da yapılan çalışmada şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının %43.5’i herhangi bir sorun belirtmezken, %56.2’sinin anksiyete veya irritasyon bulguları gösterdikleri saptanmıştır. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun (%87.8), tedavi almadıkları ve hukuki yollara başvurmadıkları tesbit edilmiştir. Araştırmaya katılanların hemen hepsi maruz kaldıkları şiddetin çalışma performanslarını ve motivasyonlarını düşürdüklerini ifade etmişlerdir. Yapılan araştırma da doktor ve hemşirelerin çocuklarının da sağlık çalışanı olmamasını isteyenlerin oranı %87.
 Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.


facebook Twitter

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu Sayfa hakkında görüşlerini bildirmek istermisin?


Resimli Sözler

TÜMÜNÜ GÖSTER
Sms Sözleri

Sohbet - Bursa Sohbet - Sohbet - Sohbet Odaları